EUROPROJECT-PLESS
  Comenius i inne
 
Comenius i ….
-programy Edukacyjne Unii Europejskiej
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera działania
związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce.
Do końca 2006 r. swój cel realizowała przede wszystkim poprzez 
koordynację dwóch programów Unii Europejskiej w Polsce -
SOCRATES II i MŁODZIEŻ.
Od 2007r. koordynuje programy noszące nazwę:
      "Uczenie się przez całe życie" i "Młodzież w Działaniu".
 
Celem projektu jest wzajemne poznawanie tradycji 
i kultury państw uczestniczących oraz wzbogacenie doświadczeń
w zakresie edukacji.
Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i
dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku.


LIFE-LONG LEARNING
(Uczenie się przez całe życie)
Comenius
 
Erasmus
 
Leonardo da Vinci
Grundtvig
 
Edukacja szkolna
 
Edukacja wyższa/ szkolenia zaawansowane
Edukacja i szkolenie zawodowe
Edukacja dorosłych
  
  
  
 "Młodzież w Działaniu"
Program adresowany do młodzieży w wieku 13 - 30 lat oraz pracowników młodzieżowych. 
Jego głównym celem jest promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,
rozwój solidarności i tolerancji. Wspiera on działania podejmowane przez młodych ludzi
w czasie wolnym od nauki.
 Inne ważne akcje:
         European Language Label- konkurs, którego celem
jest nagradzanie i promowanie nowych pomysłów
związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych.
            eTwinningprogramu eLearning. Celem projektu jest
zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego,
wykorzystanie komputerów do komunikacji i zapoznanie się
ze sposobem życia rówieśników w innych krajach Unii
Europejskiej.
            Eurodesk- europejski program informacyjny dla młodych 
ludzi i osób pracujących z młodzieżą. Ogólnym celem
programu jest wzmocnienie więzi kulturowej Europejczyków.
            Eurydice- mająca za cel zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji w zakresie edukacji w Europie.
 Inne ważne programy:
      ERASMUS MUNDUS 
 (Na podstawie danych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, www.frse.org.pl) 
–głównym celem programu jest poprawa jakości szkolnictwa wyższego w Europie,
promocja na zewnątrz UE oraz ogólnoeuropejskie szerzenie zrozumienia międzykulturowego.

      TEMPUS
– głównym celem programu jest wspieranie współpracy między szkołami wyższymi z krajów
Unii Europejskiej i szkołami wyższymi z krajów partnerskich. Drugim ważnym celem jest wspieranie działań,
skierowanych na podnoszenie jakości kształcenia i wprowadzenia zmian w szkolnictwie wyższym krajów
partnerskich.
 "Uczenie się przez całe życie"
 
  17270 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=