EUROPROJECT-PLESS
  Projekt Rozwoju 1 rok
 

 

Projekt Rozwoju Szkoły
‘Nowe Media w Europejskich Koncepcjach Nauczania’
z ramienia unijnego programu
 Socrates Comenius

                 Rok 1/3 (2006/2007)
                    
1.Socrates Comenius- program z ramienia Unii Europejskiej promujący wzajemną współpracę pomiędzy wybranymi krajami, w ramach rozmaitych, podejmowanych przez państwa zaangażowane, projektów. Program obecnie nosi nazwę Life Long Learning, czyli ‘Uczenie się przez Całe Życie’
 
 
2. Rozpoczęcie Projektu: W lutym 2006, 5 krajów europejskich: Bułgaria, Finlandia, Niemcy, Polska i Turcja, złożyły aplikację, w celu uzyskania funduszy na realizację 3-letniego Projektu Rozwoju Szkoły zat. ‘Nowe Media w Europejskich Koncepcjach Nauczania’
 
3. Cele: Głównym celem naszego projektu jest skuteczne zintegrowanie nowych mediów z tokiem lekcyjnym oraz stworzenie bazy danych, która mogłaby być wykorzystana przez wszystkich nauczycieli szkół partnerskich
4. I rok projektu (2006/2007):W 1-szym roku projektu partnerzy postawili sobie za cel ustanowienie infrastruktury odpowiedniej do komunikowania się pomiędzy szkołami partnerskimi.
                                Postanowiono rozpocząć prace nad różnymi projektami- zajęciami- z wykorzystaniem do tego celu szeroko rozumianych mediów, a zwłaszcza komputera i Internetu. Wykorzystywano przy tym kopie materiałów dydaktycznych, płyty CD czy video, ale także pomysły na zadania dodatkowe, innowacyjne, wpływające na proces motywowania uczniów,
                          Nauczyciele zaangażowani nawiązali ze sobą kontakt bezpośredni w celu wymiany doświadczeń co do użycia nowych mediów na rozmaitych zajęciach lekcyjnych.
                          W celu lepszej współpracy, koordynatorzy projektu w Niemczech stworzyli platformę komunikacyjną, również aby służyła ona za bazę tworzonych produktów.
 
 
                                         5. Zrealizowane wizyty:
          Styczeń 2006- spotkanie partnerów projektu; wizyta przygotowawcza –Ankara, Turcja
         Styczeń 2007-wizyta robocza przedstawicieli szkoły koordynującej z Burgkunstadt w Niemczech w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie-praca nad magazynem online projektu-analiza działań i tworzenie wizytówki wszystkich szkół partnerskich         
              Luty 2007- wizyta robocza przedstawicieli szkoły koordynującej z Burgkunstadt w Niemczech -Orimatea, Finlandia
             Marzec 2007 - spotkanie centralne partnerów projektu z Finlandii, Polski i Turcji w Niemczech- analiza i podsumowanie działań i realizowanych.  
         Uczestnicy wizyty w 
Niemczech
ze strony polskiej:
p. Lucyna Nocoń-Kobiór (koordynator, nauczyciel języka  angielskiego); p. Justyna Bogdanik ( nauczyciel języka niemieckiego), uczniowie klasy IID z III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie: Adriana Ćwierz, Martyna Kałus, Patrycja Kloc, Bartosz Czyż.
 
 
6. Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie
Główne działania zrealizowane w I roku Projektu Rozwoju Szkoły
realizacja projektów, w ramach zwykłego toku lekcyjnego, głównie z języka angielskiego ( p.Lucyna Nocoń-Kobiór, p. Bogusława Wrona) i z historii ( p. Elżbieta Jasińska), a także z niemieckiego ( p. Justyna Bogdanik, p. Aleksandra Pieprzyk), i innych przedmiotów

współpraca z partnerami

pozyskanie funduszy
 
  
                                      7.Projekt Rozwoju Szkoły
‘Nowe Media w Europejskich Koncepcjach Nauczania’
-plany na II i III rok projektu
 
W drugim i trzecim roku, partnerzy projektu zamierzają wykorzystać wyniki ewaluacji co do przeprowadzonych zadań, wpływać na coraz lepszą kooperację wewnątrz-szkolną, oraz pomiędzy szkołami partnerskimi.
Dodatkowo zamierzamy rozwijać i ubogacać wykorzystywane metody nauczania a także przetestować nowe metody, na nowych projektach. Będą miały miejsce również międzynarodowe wymiany nauczycieli i uczniów, mające na celu przedyskutowanie nowych idei z partnerami, oraz zacieśnianie więzi pomiędzy szkołami.
 
 
, w ramach których szkoła nabyła sprzęt komputerowy umożliwiający pełniejsze wykorzystanie nowych mediów na zajęciach (kamerę cyfrową, odtwarzacz mp3 z dyktafonem, kameryinternetowe do komputera, nagrywarkę DVD, głośniki komputerowe)
z pozostałych krajów w ramach wspólnie realizowanych działań, takich jak magazyn online czy przy wspólnie realizowanych projektach, oraz w trakcie wizyt międzynarodowych
 
  17270 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=