EUROPROJECT-PLESS
  Projekt Rozwoju 2 rok
 

 Sprawozdanie z drugiego roku trwania Projektu Rozwoju Szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie ( cytując za raportem złożonym do Agencji narodowej Programu Comenius):

Zakres treści partnerskiego projektu
 

1. Prosimy o zwięzłe przedstawienie zrealizowanych działań w ramach projektu partnerskiego i osiągniętych rezultatów:
 
W trakcie całego roku szkolnego 2007/2008 podejmowaliśmy się rozmaitych projektów- niektóre były realizowane w jednej tylko szkole partnerskiej, niektóre w kilku naraz. W pracy nad projektami były oczywiście wykorzystywane komputery, Internet ( zwłaszcza program Powerpoint oraz Frontpage), projektory z tablicami, aparaty i kamery. Główne zagadnienia realizowanych projektów, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, dotyczyły testowania online z języków obcych, tematyki stolic i innych znaczących miast Europy, prezentacji ważnych postaci historycznych, przedstawiania kulturowych tradycji poszczególnych krajów Europy- z naciskiem na kraje partnerskie, a także wielu innych zagadnień.
Odbyły się 2 spotkania robocze. Przedstawiciele szkół partnerskich odwiedzili swych partnerów w Turcji w listopadzie 2007( także szkoła polska), a następnie partnerzy spotkali się w Polsce w kwietniu 2008. W trakcie przeprowadzonych wizyt, nauczyciele wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi wykorzystywania nowych mediów w ogólnym procesie nauczania i uczenia się, zgodnie z tematyką całościową Projektu Rozwoju Szkoły- ‘Nowe Media w Europejskich Koncepcjach Nauczania’.
Należy dodać, iż spotkanie w Polsce miało charakter centralny, gdyż w wizycie tej uczestniczyli nie tylko przedstawiciele kadry nauczycielskiej i uczniów poszczególnych szkół- z Finlandii, Niemiec oraz Turcji- ale także ich dyrektorzy. W trakcie wspólnego spotkania wszystkich partnerów projektu w Polsce, tak jak i wcześniej w Turcji, odbył się otwarty pokaz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez każdą ze szkół, w jakich przedstawiano swoje osiągnięcia, zgodnie z tematem przewodnim projektu. Następnie dokonano analizy zrealizowanych w poszczególnych szkołach, jak i wspólnie, działań i idei, a także zakreślono plan przyszłych projektów.
Wizyty, jak i inne wyjątkowe okazje, takie jak Dzień Europy, były odpowiednie, by informować społeczność szkolną i lokalną o realizowanym projekcie Comeniusa i wynikach jego realizacji. Tak więc społeczność lokalna była regularnie o działaniach informowana.

2. Jakie problemy/przeszkody napotkali Państwo podczas realizacji projektu partnerskiego( o ile miały miejsce)? W jaki sposób zostały one rozwiązane? 
        
         W głównych założeniach realizacja projektu przebiegała bez przeszkód w minionym roku szkolnym 2007/2008.
         Przeciwności, jakie sprawiały, iż praca nad projektem mogła być utrudniona, dotyczyły nieco odmiennego zakresu zajęć w poszczególnych szkołach, jak i inaczej rozłożonych w zajęć w trakcie roku szkolnego. Jednak opierając się na wcześniej stworzonej bazie- kalendarzu roku szkolnego w poszczególnych szkołach- staraliśmy się pokonywać tę trudność.
        Oczywiście utrudnienie stanowić mogły też nadal w rozbudowie bazy nowych mediów w placówce szkolnej, ale dzięki inicjatywom lokalnym jak i europejskim szkoła nasza wyposażona została w dodatkowy sprzęt, taki jak aparat cyfrowy, kamera, zestawy DVD, projektory czy karty graficzne, a od przyszłego roku szkolnego powstaną pracownie multimedialne, z jakich będą mogli korzystać nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych w celu przeprowadzania zajęć z uczniami, z bezpośrednim wykorzystaniem komputerów w toku lekcyjnym.
 
  17270 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=